12.1 بلاکچین

12.1 بلاکچین

در این بخش به بحث بلاکچین با زبان گو می پردازیم…