فصل نهم: الگوهای طراحی

فصل نهم: الگوهای طراحی

در این فصل، به مباحث الگوهای طراحی در زبان گو می‌پردازیم و سعی می‌کنیم به طور کلی و با مثال‌های مناسب، هر الگو را به شما آموزش دهیم و همچنین برخی از کاربردهای الگوها را نام ببریم.

الگوی طراحی چیست؟ #

الگوهای طراحی ، به عنوان راه‌حل‌های معمول برای مسائلی که در طراحی نرم‌افزار به طور متداول رخ می‌دهند، استفاده می‌شوند. آنها دستورالعمل‌هایی پیش‌فرض هستند که می‌توانید برای حل یک مسئله تکراری در کد خود استفاده کنید.

چرا باید الگوهای طراحی را یاد بگیریم؟ #

الگوهای طراحی، به شما کدهای برنامه برای حل یک مسئله ارائه نمی‌دهند. بلکه، آنها یک مفهوم کلی را برای حل یک مسئله در اختیار شما قرار می‌دهند و بر عهده شماست که این مفهوم را چگونه در برنامه خود پیاده‌سازی کنید.

الگوهای طراحی، یک زبان مشترک را تعریف می‌کنند تا شما بتوانید با سایر توسعه‌دهندگان به طور موثرتری ارتباط برقرار کنید. به عنوان مثال، می‌توانید به هم‌تیمی خود بگویید: “می‌توانی این مسئله را با استفاده از الگوی سینگلتون حل کنی.” و او همه ایده‌های پشت این الگو را درک خواهد کرد، بدون اینکه نیاز به توضیح اضافی داشته باشید.

بسیار مهم است، از الگوهای طراحی زمانی استفاده کنید که واقعاً نیاز دارید. این امر دقت و درک دقیق از مسئله و نیازهای طراحی شما را می‌طلبد. این موضوع کمک می‌کند تا شما کد قابل نگهداری ، قابل توسعه و خوانا توسعه دهید و همچنین از تجربه و دانش جمعی الگوها بهره‌برداری کنید. در نتیجه، درست استفاده کردن از الگوهای طراحی می‌تواند بهبود قابل توجهی در کیفیت و عملکرد برنامه شما ایجاد کند.

طبقه‌بندی الگوهای طراحی #

الگوهای طراحی با توجه به پیچیدگی، سطح جزئیات و مقیاس کاربرد در برنامه، متفاوت هستند.

  • الگوهای طراحی سازنده مکانیزم‌های ایجاد شیء را ارائه می‌دهند که انعطاف‌پذیری و استفاده مجدد از کد موجود را افزایش می‌دهند.
  • الگوهای طراحی ساختاری چگونگی ترکیب اشیاء و کلاس‌ها را به ساختارهای بزرگتر توضیح می‌دهد، در حالی که این ساختارها انعطاف‌پذیری و کارآمدی خود را حفظ می‌کنند.
  • الگوهای طراحی رفتاری مراقبت از ارتباطات مؤثر و تخصیص مسئولیت‌ها بین اشیاء را بر عهده دارند.